การแก้ไขปัญหา/การให้คำปรึกษาด้านระบบ

คำถามที่พบบ่อย

1. ระบบเข้าไม่ได้หลัง windows10 อัพเดรต
    ตอบ วิธีแก้ไข [คลิก]

2. รูปแบบฟอนต์ในระบบ UBUFMIS มีปัญหา ภายหลังการติดตั้งใน Windows10 ต้องทำอย่างไร
    ตอบ วิธีแก้ไข [คลิก]

ประกาศ

การให้บริการ

  • Mon - Fri : 8:30 - 16:30
บริการระบบสารสนเทศ (Call Center)

ภายใน 3021, 3028

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 045-353021 หรือ 045-353028